خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1-ژیمنازیوم: شامل کشتی و بدنسازی-ژیمناستیک، فوتسال، والیبال و بسکتبال

2-استخرشنا در صورت بازگشایی مجدد

3-سالن شماره 2، شامل بدنسازی و تنیس روی میز

4-زمین چمن فوتبال در صورت ترمیم و مرمت و بازسازی

5-زمین چمن مصنوعی

6-پیست دوومیدانی در صورت بازسازی تارتان

7-سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 270 نفر

8-سالن سمینار با ظرفیت 40 نفر

9-آزمایشگاه ها شامل : فیزیولوژی، حرکات اصلاحی و بیومکانیک

12-کلاس های تدریس شامل: سه کلاس 65 نفره و سه کلاس 30 نفری مجهز به ویدئوپروژکتور