خدمات دانشکده هنر و معماری

  1. سالن جلسات دانشکده واقع در طبقه سوم  مناسب برای برگزاری جلسات و همایشها
  2. فضای شتاب دهنده اکسل(شهر هوشمند) واقع در طبقه اول مناسب برای برگزاری کارگاههای تخصصی
  3. کارگاه چاپ گروه گرافیک جهت طراحی و ساخت و اجرای کلیه امور مربوط به چاپ روی اشیاء
  4. کارگاه حجم گروه نقاشی جهت طراحی و ساخت احجام هنری سردیس  و تندیس های مختلف
  5. کوره پخت سفال گروه نقاشی  جهت پخت قطعات و احجام سفالی
  6. لابی طبقه همکف گروه معماری  جهت برگزاری مراسم ها (همانند مسابقات بین المللی شطرنج)، نمایشگاه و ....