خدمات دانشکده علوم پایه

نام مکان

ظرفیت

امکانات

کلاس شماره 10

30 نفر

صندلی ابری، ویدئو پروژکتور، کامپیوتر با مونیتور، اینترنت، کولر گازی

سالن امتحانات شماره 1

60 نفر

صندلی ابری، ویدئو پروژکتور، تلویزیون، کامپیوتر با مونیتور، اینترنت، کولر گازی

سالن امتحانات شماره 2

60 نفر

صندلی ابری، ویدئو پروژکتور، کامپیوتر با مونیتور، اینترنت، کولر گازی

 

 

         راه ارتباطی برای پاسخ‌گویی به متقاضیان: شماره تماس: 33320010-013