خدمات پردیس دانشگاهی

 

گروه زیست شناسی

ردیف

نام دستگاه

کارشناس مسئول

میزان تعرفه(ریال)

ملاحظات

1

فریز درایر

دکتر مهوش هادوی

100000

هر ساعت

2

الایزاریدر

"

150000

هر run

3

انکوباتور co2

"

200000

یک روز

4

HPLC بدون آماده کردن

"

1000000

یک نمونه

5

ترموسایکلر تاچ داون(PCR)

"

900000

هر run

6

 با فیلترHPLC

"

1500000

یک نمونه

7

Real time pcr

"

1000000

هر run

8

SDS-PAGE

"

200000

هر نمونه

9

نانو دراپ

"

100000

هر نمونه

10

التراسونیک (probe)

"

300000

هر ساعت

11

HPLC

"

3000000

هر نمونه

12

سانتریفوژ یخچال دار

"

12000

هر دقیقه

13

هود لامینار

"

10000

هر ساعت

14

تست آنتی بیو گرام (MIC or Disc diffusion

 

2000000

یک نمونه

15

تست سمیت سلولی (MTT)

 

6000000

یک نمونه

14

میکروسکوپ نوری/ دوربین دار

"

300000

هر ساعت

15

تهیه اسلاید و رنگ آمیزی بافت

"

600000

هر نمونه

16

اسپکتروفتومتر

"

300000

هر نمونه