خدمات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

ردیف

نوع خدمات

معرفی خدمات

توضیحات

راه ارتباطی برای پاسخگویی

1

امکانات عمومی دانشکده

اجاره رستوران

-

مدیر امور عمومی دانشکده

اجاره بوفه

-

اجاره انتشارات

-

اجاره فضای باز عمومی

جهت برگزاری نمایشگاههای دوره ای کتاب، نرم افزار و ...

 

 

2

آزمایشگاهی

آزمایشگاه جغرافیا

برگزاری کارگاه های تخصصی تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای(پیشتر دوره هایی به درخواست کانون کارشناسان رسمی دادگستری در دانشگاه گیلان برگزار شده)،

آموزش GIS مقدماتی و پیشرفته، آموزش GIS تخصصی برای سازمانها

مدیر گروه جغرافیا

آزمایشگاه زبان انگلیسی

برگزاری دوره های «آموزش زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته»

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آزمایشگاه زبان روسی

برگزاری دوره های «آموزش زبان روسی از مقدماتی تا پیشرفته»

مدیر گروه زبان روسی

آزمایشگاه زبان عربی

برگزاری دوره های «آموزش زبان عربی از مقدماتی تا پیشرفته»

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

آزمایشگاه روان شناسی و علوم تربیتی

برگزاری کارگاههای آموزشی درمانی برای دانشجویان روانشناسی، مشاوره و درمانگران (کارگاه های شناخت درمانی، گشتالت درمانی، درمانهای موج سوم، طرح واره درمانی)

مدیران گروههای روان شناسی و علوم تربیتی

3

آموزشی غیر آزمایشگاهی و مشاوره ای

برگزاری دوره های «آموزش نرم افزارهای تخصصی علوم اجتماعی مورد نیاز در تحلیلهای کمی و کیفی»، «آموزش روش های تحقیق کمی و کیفی»، «برگزاری دوره آشنایی با جدیدترین نظریات جامعه شناسی»، «برگزاری کارگاههای مقاله نویسی در جامعه شناسی» و « طراحی و اجرای مباحث علمی جامعه شناختی برای صدا و سیما»

مدیر گروه علوم اجتماعی

برگزاری کارگاه «آشنایی با کشور روسیه در زمینه های مختلف» برای طیف وسیعی از مخاطبین بر اساس زمینه های فعالیت تجاری، ارائه «خدمات ترجمه» توسط دانشجویان ممتاز به سازمان ها و مراکز مورد نیاز با برند دانشگاه گیلان،

مدیر گروه زبان روسی

الف) برگزاری کارگاه ها برای دانشجویان، اساتید، کارکنان رده های مختلف اداری و اتاق بازرگانی در موضوعات «فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و روسیه»، «ایران و تحریم های بین المللی: راهکارها و چالشهای برون رفت»، «فرصت ها و چالشهای ایران در جهان اسلام»، «اصول و فنون مذاکرات دیپلماتیک و بین الملل».

مدیر گروه علوم سیاسی